Đầu tư nước ngoài   Thủ tục xin chấp thuận dự án đầu tư ra nước ngoài

Luật sư Đông Đô tư vấn thủ tục xin chấp thuận dự án đầu tư ra nước ngoài cho khách hàng như sau:


1. Các bước thực hiện của doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp lập hồ sơ đầu tư ra nước ngoài;

- Nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và đầu tư;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

2. Hồ sơ xin chấp thuận dự án đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm tra dự án đầu tư.

- Văn bản giải trình về dự án đầu tư gồm các nội dung sau: mục tiêu đầu tư; địa điểm đầu tư; quy mô vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; việc sử dụng lao động Việt Nam (nếu có); việc sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam (nếu có); tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

- Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã viên về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư đối với dự án đầu tư có đối tác khác cùng tham gia đầu tư.

- Dự án đầu tư ở nước ngoài;

- Chứng nhận Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam;

- Chứng nhận Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

- Số lượng hồ sơ: 08


3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

- Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155