Thuế và kế toán   Thuế thu nhập cá nhân được giảm như thế nào?

Hỏi:

Giảm thuế TNCN

TIền thưởng năm 2009 được chi trong 6 tháng đầu năm thì được miễn 50% hay toàn bộ? Cám ơn.


Đáp:

Theo Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 hướng dẫn, đối với các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 (như tiền thưởng năm, tiền thưởng tháng lương thứ 13,...) thì thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là 50% số tiền thưởng này. Thời hạn chi trả các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 được xác định là thu nhập miễn thuế chậm nhất không quá ngày 31/3/2010.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155