HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT   Thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi chuyển nhượng cổ phần như thế nào?

Hỏi:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi chuyển nhượng cổ phần như thế nào?

 

Đáp:

Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

Trường hợp chuyển nhượng chứng khoán (trong đó có chuyển nhượng cổ phần) áp dụng 2 cách tính thuế bao gồm: (1) áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập - tức lợi nhuận thu về, (2) áp dụng thuế suất 0.1% trên tổng giá trị chuyển nhượng.

a. Trường hợp thuế suất 20% lợi nhuận được tính như sau:

Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập tính thuế x 20% thuế suất

b. Trường hợp áp dụng thuế suất 0.1% tổng giá trị chuyển nhượng được tính như sau:

Thuế thu nhập phải nộp = giá trị chuyển nhượng x 0.1% thuế suất.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155