Việt kiều   Tôi là việt kiều muốn nhận thừa kế tài sản của vợ ở Việt Nam

Hỏi:

 

Việt kiều hưởng thừa kế tài sản của vợ ở Việt Nam thế nào?

Vợ tôi quốc tịch Việt Nam đứng tên mua nhà đất tại TP HCM và đã được cấp sổ đỏ. Nay vợ tôi chết, tôi là người thừa kế duy nhất nhưng lại đang định cư nước ngoài. Tôi muốn thừa kế di sản của cô ấy thì phải làm gì?

Đáp: 
Theo quy định tại Điều 61 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6-9-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì bạn (hiện đang sống và mang quốc tịch nước ngoài) khi nhận thừa kế căn nhà theo pháp luật chỉ được đứng tên quyền sở hữu nhà ở (QSHNƠ) gắn liền với quyền sử dụng đất ở (QSDĐƠ) khi thuộc đối tượng quy định tại Điều 126 Luật Nhà ở như sau:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài tại Việt Nam, người có công đóng góp với đất nước, nhà hoạt động văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, người được phép về sống ổn định tại Việt Nam và các đối tượng khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện quy định nêu trên đã về Việt Nam cư trú với thời hạn được phép từ 6 tháng trở lên được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc 1 căn hộ.
Nếu bạn không thuộc diện quy định tại Điều 126 Luật Nhà ở thì bạn chỉ được hưởng giá trị của nhà ở nhận thừa kế từ vợ bạn.
Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ, trong trường hợp không được đứng tên QSHNƠ gắn liền với QSDĐƠ đối với căn nhà là di sản thừa kế của vợ bạn để lại nhưng bạn vẫn được quyền chuyển nhượng, tặng cho lại QSHNƠ và QSDĐƠ của phần di sản này cho cho đối tượng được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo luật định. Trường hợp này bạn sẽ đứng tên là bên chuyển nhượng hoặc bên tặng cho trong hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho hoặc văn bản cam kết theo quy định của pháp luật.
Trước khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng, tặng cho nêu trên, bạn phải hoàn tất thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại Phòng Công chứng nhà nước.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155