Tư vấn pháp luật đất đai   Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) như sau:


1/ Tư vấn các quy định về việc cấp mới QSD đất:

- Tư vấn thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSD đất như thế nào?

- Tư vấn về nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính cho khách hàng khi cấp giấy chứng nhận QSD đất.

- Tư vấn quyền hạn, trách nhiệm của người đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất như thế nào?

- Tư vấn các quy định liên quan sau khi được cấp giấy chứng nhận QSD đất.


2/ Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSD đất:

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu.

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

- Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (bản sao, chứng thực);

- Trích lục bản đồ địa chính về thửa đất;

- Biên bản xét duyệt cấp Giấy chứng nhận QSD đất;

- Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất;


3. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận QSD đất:

- UBND tỉnh/ thành phố cấp giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. UBND tỉnh được ủy quyền cho Sở tài nguyên và môi trường.

- UBND huyện/ quận/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận cho cá nhân/ hộ gia đình/ cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở gắn liền với QSD đất.

 

4. Dịch vụ của luật sư:

- Tư vấn các quy định liên quan cho khách hàng.

- Tư vấn quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để khách hàng nắm bắt trước khi đăng ký cấp.

- Đại diện cho khách hàng trong việc nộp hồ sơ, nhận kết quả về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155