Tư vấn sở hữu trí tuệ   Tư vấn cấp phép xuất bản bản tin nội bộ

Luật sư Luật Đông Đô cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xuất bản bản tin nội bộ cho khách hàng bao gồm:

 

1. Cơ sở pháp lý:

1.1. Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin.

1.2. Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các tổ chức, pháp nhân thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các quy định tại Quy chế xuất bản bản tin ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

   

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép Xuất bản bản tin nội bộ:

2.1. Đơn xin cấp phép

2.2. Bản sao Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan xin phép xuất bản bản tin (photo có công chứng hoặc chứng nhận của CQNN có thẩm quyền).

2.3. Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.

2.4. Măng – sét của bản tin (có đóng dấu của đơn vị xin phép).

 

3. Đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 3.1. Nộp hồ sơ xin cấp phép xuất bản bản tin nội bộ;

3.2. Theo dõi và thông báo cho khách hàng về tình trạng hồ sơ;

3.3. Lấy kết quả là giấy phép Xuất bản bản tin nội bộ cho khách hàng

3.4. Đại diện cho khách hàng trong việc khiếu nại, tố cáo cơ quan nhà nước trong việc cấp phép xuất bản bản tin nội bô. 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155