Tư vấn đầu tư   Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:

Với sự am hiểu pháp luật đầu tư, và kinh nghiệm thực tiễn khi tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Luật sư chúng tôi có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn cho khác hàng là các cá nhân, tổ chức nước ngoài như sau:


1/ Nội dung tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và các yêu cầu của nhà đầu tư, Luật sư chúng tôi sẽ: 

- Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định.

- Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty (trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp);  tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

- Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Tham gia đàm phán với các nhà đầu tư để thống nhất nội dung hồ sơ đầu tư nước ngoài, đặc biệt chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng liên doanh, điều lệ công ty.

- Cử Luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của nhà đầu tư trong việc lập dự án, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tư vấn chuyển nhượng dự án cho đối tác của nhà đầu tư nước ngoài.

- Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính.

- Cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

- Đại diện nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Đại diện nhà đầu tư nước ngoài thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài trước cơ quan nhà nước.

- Đại diện nhận giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.


2/ Thủ tục tư vấn và liên hệ với Luật sư:

Khi có cơ hội đầu tư tại Việt Nam, hoặc dự án đầu tư tại Việt Nam. nhà đầu tư nước ngoài hãy liên hệ với Luật sư chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ hoàn thiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155