ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Tư vấn hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ

Luật sư Luật Đông Đô cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn và hoàn thiện thủ tục cho khách hàng trong việc tăng, giảm vốn điều lệ bao gồm:

 

1. Tư vấn các quy định về tăng, giảm vốn điều lệ:

Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ;

Tư vấn các chương thức tăng, giảm vốn điều lệ;

Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan;

Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn;

- Các nội dung khác có liên quan.

 

2. Hồ sơ đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ bao gồm:

- Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ - theo mẫu.

- Biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ công ty.

- Quyết định họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ công ty.

- Báo cáo tài chính - đối với việc giảm vốn điều lệ.

- Các tài liệu khác kèm theo:

+ Đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155