ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Tư vấn hồ sơ thay đổi tên công ty

Luật sư Đông Đô tư vấn hồ sơ thay đổi tên công ty cho khách hàng như sau:

 

1. Khái niêm tên công ty theo quy định:

Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố. Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm:  

- Tư vấn chọn tên Doanh nghiệp;

- Tư vấn quy định pháp luật về tên doanh nghiệp;

- Kiểm tra để đảm bảo tên mới không trùng hoặc gây nhầm lẫn với Doanh nghiệp khác;

 

2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp:

- Biên bản họp về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

- Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông (đối với trường hợp thay đổi lần đầu);

- Giấy ủy quyền; 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155