ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Tư vấn thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

1. Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.

- Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp

 

2. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

2.1. Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội dung sau:

- Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

-  Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

-  Tên chi nhánh dự định thành lập ;

-   Địa chỉ trụ sở chi nhánh;

-   Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;

-   Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh;

-   Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

-   Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

-   Bản sao Điều lệ công ty;

 

2.2.Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh;

2.3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

- Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

 

3. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2010 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD.

- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155