Thành lập doanh nghiệp   Tư vấn thành lập công ty

Luật sư Đông Đô cam kết tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh - thành lập công ty bao gồm:

 

1. Tư vấn trước khi thành lập các loại hình Công ty:

- Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức công ty;

- Tư vấn phương thức hoạt động, điều hành công ty;

- Tư vấn về các mối quan hệ giữa các chức danh quản lý công ty;

- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, thành viên công ty;

- Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

   

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập công ty bao gồm:

- Hồ sơ thành lập công ty cổ phần;

- Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

- Hồ sơ thành lập công ty hợp danh;

- Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân;

- Hồ sơ thành lập và đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể;

- Hồ sơ về chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định, điều kiện kinh doanh.

 

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- TiếnTiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký mã số thuế doanh nghiệp;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp cho khách hàng; 
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đã bao gồm mã số thuế) tại sở kế hoạch và Đầu tư;  

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp;  
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Công ty;

   

4. Cam kết sau thành lập công ty:

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp (Biểu mẫu họp nội bộ, mẫu báo cáo thuế ban đầu, các biểu mẫu liên quan khi có yêu cầu của khách hàng); 
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu; 
- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;

- Hướng dẫn thủ tục kế toán, báo cáo thuế, làm sổ sách kế toán theo tháng, quý, hàng năm.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155