ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần

Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần như sau: 

 

1. Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh:

- Trực tiếp lựa chọn hoặc thuê luật sư tư vấn các mã ngành, nghề kinh doanh bổ sung.

- Trực tiếp soạn thảo hồ sơ hoặc thuê luật sư tư vấn soạn thảo hồ sơ bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

 

2. Thành phần hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mẫu.

- Biên bản họp cổ đông/ hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- Quyết định họp cổ đông/ hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

      - Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

     - Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.  

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155