Giấy phép kinh doanh lữ hành   Tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Luật sư công ty tư vấn Đông Đô tư vấn hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

 

1/ Thẩm quyền cấp giấy phép:

Sở văn hóa thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

 

2/ Nơi tiếp nhận thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

- Tổng cục du lịch Việt Nam.

 

3/ Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

 

4/ Hồ sơ xin giấy phép bao gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

4.1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - theo mẫu Phụ lục số 01, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4.2. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Chú ý: ngành nghề kinh doanh lữ hành ghi theo quy định của Luật Du lịch, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể ghi rõ: kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh lữ hành nội địa);

4.3. Phương án kinh doanh lữ hành - theo mẫu Phụ lục số 02, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4.4. Chương trình du lịch cho khách quốc tế;

4.5. Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành - theo mẫu Phụ lục số 04, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Điều 12, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP và khoản 3 Mục I Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL;

4.6. Bản sao thẻ của 3 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;

4.7. Bản sao giấy chứng nhận tiền ký quỹ:

- 250 triệu đồng đối với lữ hành quốc tế phạm vi đưa người lao động nước ngoài vào Việt Nam.

- 500 triệu đồng đối với lữ hành quốc tế phạm vi đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài.

 

5/ Số lượng hồ sơ xin cấp giấy phép:

Số lượng hồ sơ nộp: 02 bộ hồ sơ được đóng thành từng quyển (01 bộ lưu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 01 bộ lưu tại Tổng cục Du lịch).

 

6/ Thời gian cấp giấy phép:

Thời gian thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

- 10 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp gửi đến;

- 10 ngày làm việc tại Tổng cục Du lịch, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi đến.

 

7/ Phí, lệ phí nhà nước, và cách thức nộp:

Lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép KD LHQT: 2.000.000 đồng/giấy phép.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155