ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật sư Luật Đông Đô cung cấp dịch vụ thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm.


1. Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn:

- Lựa chọn trụ sở mới dự kiến đăng ký chuyển đến.

- Xem xét tính pháp lý đối với trụ sở mới dự kiến đăng ký chuyển đến.

- Ký hợp đồng nguyên tắc thuê trụ sở mới dự kiến đăng ký chuyển đến.

- Trực tiếp hoặc thuê luật sư tư vấn cũng như thực hiện trọn gói các công việc thay đổi trụ sở.

 

2. Thành phần hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Biên bản họp hội đồng thành viên (Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên), quyết định của chủ sở hữu (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) về việc thay đổi địa chỉ công ty.

- Quyết định bằng văn bản của hội động thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

- Hồ sơ kèm theo: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực, đăng ký mã số thuế (nếu cần), giấy chứng nhận mẫu dấu (để khắc đổi con dấu pháp nhân).

- Văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của công ty.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155