ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Tư vấn thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH 2 thành viên

Luật sư chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH 2 thành viên như sau:


1. Trình tự thực hiện việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

- Trước hết cần lựa chọn các mã ngành, nghề cụ thể mà doanh nghiệp mình dự kiến bổ sung vào đăng ký.

- Trực tiếp hoặc thuế luật sư tư vấn, soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.


2. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.

- Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155