New   Uỷ quyền giữa Tổng Giám đốc cho Phó Giám đốc chi nhánh có hợp pháp?

Hỏi:

Uỷ quyền giữa Tổng Giám đốc cho Phó Giám đốc chi nhánh?

Tổng Giám đốc Công ty X (ở Hà Nội) uỷ quyền cho Phó Giám đốc Chi nhánh (tại TP.HCM) để ký đơn đề xuất và hợp đồng thi công, đóng dấu của Chi nhánh như vậy có hợp lệ không. Rất mong nhận được sự giúp đỡ trả lời của quý cơ quan.


Đáp:

Căn cứ khoản 1 Điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

Như vậy nếu tổng giám đốc và phó giám đốc thoả mãn các điều kiện nêu trên thì có thể uỷ quyền để ký đơn đề xuất, các hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên việc uỷ quyền phải được lập thành hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 122 Bộ luật Dân sự “Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định”

Anh có thể tham khảo thêm quy định về việc uỷ quyền trong Điều lệ Công ty X để xem xét thêm về hiệu lực của việc uỷ quyền này. 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155