Hộ khẩu và quốc tịch   Xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam như thế nào?

Hỏi:

Xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?


Đáp:

Luật sư Đông Đô trả lời như sau:

 

1. Trình tự thực hiện:

a) Công dân chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Sở Tư pháp, nhận phiếu hẹn trả kết quả

b) Sở Tư pháp thụ lý , giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn


2. Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu (theo mẫu quy định)

- Phiếu yêu cầu xác minh Lý lịch Tư pháp  (theo mẫu quy định);

- Bản chụp (photocopy) Hộ chiếu;

- Bản chụp (photocopy) giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;
- Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thủ tục). Giấy uỷ quyền phải có chứng thực của UBND cấp xã nơi cư trú của người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền. Nếu người ủy quyền đã rời Việt 
Nam thì giấy uỷ quyền phải có chứng nhận của Cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.


3. Thời hạn giải quyết:

a) 16 ngày làm việc trong hợp trường thông thường:

- Trong 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu;

- Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp; 

- Trong 3 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an, Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự.

b) 33 ngày làm việc trong trường hợp phức tạp: Trong 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu;

-  Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp;

- Trường hợp phức tạp phải tra cứu hồ sơ của Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an thì thời gian này kéo dài thêm không quá 10 ngày;

- Trường hợp cần thiết phải tra cứu hồ sơ của Toà án thì thời hạn này không quá 7 ngày; 

- Trong 3 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an và Toà án (nếu có), Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự.


4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Hành chính Tư pháp

- Cơ quan phối hợp : phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PC27) – Công an TP


5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp

- Đơn yêu cầu cấp phiếu Lý lịch Tư pháp (dùng cho trường hợp ủy quyền)

- Phiếu xác minh Lý lịch tư pháp.


6. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 8/2/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155