BIỂU MẪU THÔNG DỤNG >>Biểu mẫu Bảo hiểm xã hội
  • Đơn khởi kiện vụ án lao động
  • Mẫu mới: mẫu 01a thay cho mẫu 02a khi tăng mới lao động
  • Mẫu 02-tbh, mẫu báo cáo trong tháng phát sinh lao động mới,tiền lương
  • Mẫu 03-tbh, mẫu báo cáo nộp hàng tháng khi không phát sinh lao động, tiền lương
  • Mẫu số 01-tbh/ cv số 1615- tờ khai tham gia bhxh, bhyt, bhtn
  • Mẫu 02-shb- mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội
  • Mẫu đơn - đăng ký bảo hiểm xã hội (nộp cơ quan bhxh)
  • Mẫu- thang lương, bảng lương (nộp phòng lđtbxh)
  • Biên bản họp cán bộ nhân viên (nộp phòng lđtbxh)
  • Mẫu - quyết định về chức danh, thang bảng lương trong công ty (nộp phòng lđtbxh)