BIỂU MẪU THÔNG DỤNG >>Mẫu công văn
  • Mẫu quyết định cử Luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ
  • Mẫu công văn xin cấp giấy chứng nhận Luật sư bào chữa, bảo vệ
  • Mẫu đơn xin thăm gặp phạm nhân tại trại giam
  • Mẫu n5a - công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
  • Mẫu công văn gửi đi các cơ quan nhà nước