VĂN BẢN PHÁP LUẬT >>Pháp luật Đầu tư
  • Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu đầu tư ra nước ngoài
  • Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định đầu tư ra nước ngoài
  • Nghị định số 73/2012/NĐ-CP quy định hợp tác, thành lập cơ sở giáo dục nước ngoài
  • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư 2014
  • Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định đầu tư ra nước ngoài
  • Nghị định số 15/2015/NĐ-CP quy định đầu tư theo hình thức đối tác công tư
  • Thông tư số 19/2014/TT-NHNN quản lý ngoại hối trong hoạt động đầu tư nước ngoài
  • Danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện theo luật đầu tư
  • Thông tư 34/2013/TT-BCT thay thế quyết định 10/2007 về lộ trình mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài
  • Luật đầu tư 2014