VĂN BẢN PHÁP LUẬT >>Pháp luật thuế
  • Thông tư số 21/2016/TT-BTC hướng dẫn kê khai thuế VAT theo nghị định 111/2015
  • Thông tư số 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số thuế doanh nghiệp
  • Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế
  • Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân
  • Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg quy định thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng
  • Thông tư số 78 /2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013
  • Thông tư 151 /2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về thuế
  • Thông tư 119/2014/TT- BTC cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn nghị định 51 về hóa đơn giá trị gia tăng
  • Thông tư 219/2013/TT- BTC hướng dẫn nghị định 209/2013/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng